Trong mọi chiến lược tại Folin , chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng và lợi ích của cộng đồng lên vị trí cao nhất.

– Sứ mệnh Phong Nam: Sứ mệnh trong mỗi bước đi của Phong Nam là NGƯỜI ĐỒNG HÀNH ĐÁNG TIN CẬY của các doanh nghiệp công nghiệp Việt, phấn đầu vì một nền công nghiệp XANH và THỊNH VƯỢNG.

– Tầm nhìn Folin : Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để trở thành nhà cung cấp khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa công nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Sản phẩm Folin sẽ phục vụ khách hàng trong mọi lĩnh vực của đời sống, giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn từng ngày.