Giới thiệu Folin

Giới thiệu Folin

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa làm lĩnh vực trọng tâm, Folin phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế… xem thêm

Thư viện ảnh & video

Thư viện ảnh, video folin

Xem & download thư viện hình ảnh, video clip, ấn phẩm tiêu biểu của công ty

Đối tác của Phong Nam - Sinhirose

Xem thêm