Là một doanh nghiệp với bề dày lịch sử lâu đời, Folin luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường và xã hội. Với lĩnh vực chính là sản xuất công nghiệp, nền công nghiệp mà chúng tôi hướng đến là nền công nghiệp xanh và thịnh vượng. Tăng trưởng kinh tế đi kèm với bảo vệ môi trường, có như vậy mới đảm bảo phát triển bền vững cho tương lai.

Ngoài ra, nhân viên công ty còn được khuyến khích tham gia các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí cùng với các ngành, địa phương. Hơn 20 năm hoạt động là hơn 20 năm Folin nỗ lực góp phần tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bền vững vì cộng đồng.