Chiến lược phát triển

   *    Về kinh doanh:

-Ưu tiên phát triển Công ty lớn mạnh tập trung vào các lĩnh vực chủ lực: đứng đầu thị trường miền bắc về sản phẩm nhựa: thùng sơn, thùng đựng, sản phẩm OEM.
-Từng bước thâm nhập thị trường quốc tế để đưa công ty phát triển toàn cầu thông qua các sản thương mại điện tử.
-Trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của các công ty, đối tác lớn.

    *    Công Nghệ:

-Liên tục đổi mới, sáng tạo trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.
-Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư những công nghệ mới vào quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
-Mở rộng quy mô, diện tích nhà xưởng để nâng cao sản lượng, đáp ứng những đơn hàng lớn của đối tác.
-Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường.

    *   Marketing thương hiệu:

-Phát triển thương hiệu Folin rộng khắp cả trong và ngoài nước.