Thông báo Lịch nghỉ mát Công ty Phong Nam – Sinhirose

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Phong Nam – Sinhirose xin gửi tới Quý khách hàng thông báo lịch nghỉ mát của Công ty như sau:

Công ty Phong Nam – Sinhirose sẽ tổ chức kỳ nghỉ cho toàn thể CBCNV từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 17/07/2018 (03 ngày). Ngày 18/07/2018 Công ty làm việc bình thường. Vì vậy, Công ty Phong Nam – Sinhirose xin gửi đến Quý khách hàng thông báo để Quý khách hàng sắp xếp kế hoạch đặt hàng, giao nhận hàng và sản xuất. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!