Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Phong Nam – Sinhirose

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Trước tiên, Công ty TNHH Phong Nam – Sinhirose xin gửi lời chào trân trọng tới Quý khách hàng và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho Công ty Phong Nam – Sinhirose trong thời gian qua.

Công ty TNHH Phong Nam – Sinhirose xin gửi thông báo đến Quý Khách hàng, kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 Công ty Phong Nam – Sinhirose có sự thay đổi về nhân sự như sau:
1. Ông Nguyễn An Phong – Giám đốc sản xuất của Công ty sẽ thôi giữ chức vụ Giám đốc sản xuất tại Công ty TNHH Phong Nam – Sinhirose kể từ ngày 02/07/2018.
Khi có việc cần liên hệ đến GĐSX Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
Địa chỉ email: phong.nguyenan@phongnam.vn

Vậy, Công ty chúng tôi xin thông báo đến Quý Khách hàng được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!